czwartek, 10 stycznia 2019

Anna Świrszczyńska - Dzieci się zadziwią


Cicho

zamknęły się drzwi za 

odchodzącym.

Nie obudziły się

śpiące dzieci.


One dopiero rankiem się 

zadziwią,

że tak cicho

zawalił się w nocy

ich dom.

Brak komentarzy: