ZGAŚ  MOJE  OCZY

Zagaś mi oczy, Twój obraz nie zgaśnie, 
Uszy mi zasłoń, usłyszę Cię zawsze, 
Bez nóg za Tobą pójdę nad przepaście, 
Bez ust zaklinać będę imię najłaskawsze. 
Dłonie mi odejm, i tak Cię obejmie 
Serce me niczym ramieniem stęsknionym, 
Wyrwij mi serce, myśl zostanie we mnie, 
Gdy i myśl zechcesz płomieniem wypalić, 
Wtedy uniosę Cię w krwi mojej fali.