niedziela, 16 maja 2021

WILLIAM BUTLER YEATS - Co z tego ?


WILLIAM BUTLER YEATS ur. 13 VI 1865, Dublin, zm. 28 I 1939 -  irlandzki poeta  dramaturg i filozof, tworzący w języku angielskim, czołowy twórca i działacz literackiego Odrodzenia Irlandzkiego. Motywy swych utworów czerpał z wczesnośredniowiecznej literatury irlandzkiej i folkloru, pozostawał jednocześnie pod wpływem romantycznego wizjonerstwa ; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Co z tego ? 

Że będzie sławny, o tym wiedziano już w szkole:
Dla wspó
łuczniów był więcej niż zwykłym kolegą;
Wi
ęc cel sobie wytyczył i wytężał wolę,
M
łodzieńcze lata spędził w znoju i mozole;
"Co z tego? - duch Platona za
śpiewał. - Co z tego?"


Książki, które napisał, znikały spod lady,
Po ilu
ś latach zdobył bez trudu większego
Do
ść pieniędzy, by co dzień móc jadać obiady,
I przyjació
ł w potrzebie nie skąpiących rady;
"Co z tego? - duch Platona za
śpiewał. - Co z tego?"

 

Spełnił mu się nareszcie każdy sen szczęśliwy -
Mia
ł żonę, córkę, syna, dom i ptaków świergot
W ogródku, gdzie móg
ł sadzić kapustę i śliwy,
Wokó
ł siebie - poetów orszak hałaśliwy;
"Co z tego? - duch Platona za
śpiewał. - Co z tego?"

"Spełniłem swe zadanie - pomyślał na starość. -
Zgodnie z dziecinnym planem ca
łe życie zbiegło;
Cho
ć głupcy się wściekali, wykazałem stałość
I w czym
ś tam osiągnąłem przecież doskonałość
";

 


Ale duch jeszcze głośniej zaśpiewał: "Co z tego?"


2 komentarze:

BBM pisze...

Duży bunt! Jakaś iskierka porządku czy dobra pozostaje przecież... A bohater wiersza i tak mógł mieć satysfakcję , że spełnił zamiary... nie każdemu udaje się bezkolizyjnie przejść przez życie.

donka pisze...

Ostatnio trochę naginam życzeniowo poezje do obecnej rzeczywistości. Szukam jakiegoś pocieszenia. Uświadomienie sobie u schyłku życia, że wszystko czego dokonał, spełnienie marzenia życia - nie przyniosło mu satysfakcji, nie miało więc sensu jest jednak samo w sobie karą.

Kiedyś może dokończę.... tu nie mogę. pozdrawiam.