niedziela, 5 kwietnia 2020

Cyprian Kamil Norwid - Aerumnarum plenus

El Greco - Łzy św. Franciszka /fragment/1
Czemu mi smutno i czemu najsmutniej,
Mamże Ci śpiewać ja – czy świat i czas?…
Och! bo mi widnym strój tej wielkiej lutni,
W którą wplątany duch każdego z nas.

2
I wiem, że każda radość tu ma drugą,
Poniżej siebie, przeciw-radą łzę,
I wiem, że każdy byt ma swego sługę,
I wiem, że nieraz, błogosławiąc, klnę.

3
Czemu mi smutno? – bo nierad bym smucić,
Ani przed sobą kłamstwa rzucać cień,
By skryć, jak czego nie można odrzucić,
By uczcić, czego wyciąć trudno w pień.

4
Więc to mi smutno – aż do kości smutno,
I to – że nie wiem, czy ten ludzi stek
Ma już tak zostać komedią-okrutną
I spać, i nucić, śpiąc: „T o – t a k i  w i e k !”

5
Więc to mi smutno, i tak coraz gorzej,
Aż odczłowiecza się i pierś, i byt,
I nie wiem, czy już w akord się ułoży,
I nie wiem, czy już kiedy będę syt…!

6
I nie wiem – czy już będę mógł nie wiedzieć,
Że coraz  ż y w o t  mniej uczczony tu –
Że coraz łatwiej przychodzi powiedzieć

Ze snu się budząc: „W r ó ć m y ż  znów do snu.”

Brak komentarzy: