sobota, 11 lipca 2020

JONASZ KOFTA - Hasło

Bu­rzo­wą chmu­rą pły­ną dzie­je
Na­dzie­ja cią­gle się te­le­pie
Jest ha­sło co opty­mizm sie­je


Uśmiech­nij się! Ju­tro bę­dzie le­piej

Czę­sto to brzmi jak drę­twa mowa
Po co wy­szcze­rzać się na próż­no
Ha­sło ina­czej czas zre­da­go­wać


Uśmiech­nij się! Ju­tro bę­dzie za póź­no

Brak komentarzy: