sobota, 6 sierpnia 2022

Krzysztof Kamil Baczyński - Elegia o ... [chłopcu polskim]


 "Należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów” 

Podczas „63 dni Powstania ” wśród poetów, którzy oddali   życie za ojczyznę znajdowali się m.in:

Krystyna Krahelska, Krzysztof Kamil Baczyński, Zdzisław Stroiński, Tadeusz Gajcy. Młodzi poeci należeli do pokolenia Kolumbów, które w 1939 roku zdawało maturę. Większość z nich miała niewiele ponad 20 lat.


4 sierpnia, strzelający z gmachu Teatru Wielkego niemiecki snajper, zabił walczącego w Pałacu Blanka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 


Najwybitniejszy poeta pokolenia Kolumbów, podharcmistrz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej (ps. Jan Bugaj). Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Armii Krajowej i Medalem za Warszawę. Zachowało się ponad 500 wierszy autora, kilkanaście poematów, ok. 20 opowiadań. Autor wierszy:  “Mazowsze”, “Pokolenie”, “Historia”, “Ten czas”. i “Elegia o ... [chłopcu polskim]”,


Elegia o ... [chłopcu polskim]

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,

haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,

malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,

wyszywali wisielcami drzew płynące morze.

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,

gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.

Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,

przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,

i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

K.K. Baczyński 20 III 1944 r.


Brak komentarzy: