sobota, 16 maja 2020

Ann Bradstreet - Do mego drogiego i kochającego męża
Ann Bradstreet - amerykańska poetka czasów kolonialnych XVII wieku.

Jej ojciec i mąż byli gubernatorami jednej z kolonii. 
Była bardzo szczęśliwą mężatką. 

Uważała, że dostała jakiś niespodziewany dar od losu, na który nie zasłużyła.
"Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno choć nadal dwoje." Karol Wojtyła. 


Do mego drogiego i kochającego męża.

Jeśli gdzie była jedność z dwojga utworzona,

Jeśli kiedy kochała męża swego żona,
Jeśli miłość ta była jej odwzajemnioną —
Myśmy byli tym dwojgiem, tym mężem, tą żoną.

Droższa mi twoja miłość niż kopalnie złota
Albo skarby, które nam Wschód przed oczy miota.
Pragnę cię tak, iż wody rzek mnie nie napoją:
Ugasisz to pragnienie ty — miłością swoją.

Taką miłość odpłacić — zadanie nad siły;
Modlę się, by niebiosa cię choć nagrodziły.
Przeto, póki żyjemy, bądźmy tacy stali

W miłości, byśmy w niej i po śmierci przetrwali.

Przełożył
Stanisław Barańczak


"Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie." Brak komentarzy: