piątek, 28 lipca 2023

Gałczyński Konstanty Ildefons - Bajka o sześciu tłumaczkach

 
Sześć tłumaczek w ramach nieuzgodnienia
tłumaczyło tę samą powieść w oparach natchnienia:
pierwszej wyszedł poemat oktawą,
drugiej coś ze sportu: "Kiszka, brawo!",
trzecia przywiozła powieść historyczną
pt. "Zamierzchłe czasy",
czwarta rewelację w trzech tomach (nieomal klasyk!),
piąta reportaż "Tam, gdzie był dół",
szósta - "O hodowli pszczół".

Pytanie
Skąd ta historia dzika?


Odpowiedź
Żadna nie znała języka.


Morał, czyli pouczenie:
Więc po co sięgać do oryginału?


Zamiast jednego, sześć dzieł powstało.

Brak komentarzy: