czwartek, 4 listopada 2021

TADEUSZ RÓŻEWICZ - Chleb

 


Chleb

                                                            któ­ry żywi i za­chwy­ca

                                                      któ­ry się w krew na­ro­du zmie­nia                                                       po­ezja Mic­kie­wi­cza

                                                       sto lat nas kar­mi


                                                       ten sam chleb

                                                       siłą uczu­cia

                                                       roz­mno­żony

Brak komentarzy: