poniedziałek, 14 lutego 2022

AGNIESZKA OSIECKA - Niebieski walc

 

Nikolai Reznichenko


Sny się prze­śni­ły,
tań­ce wy­tań­czy­ły,
oczy wy­pła­ka­ły,
ser­ca wy­ko­cha­ły,
ognie już nie pło­ną,
by­łam to­bie żoną
jed­ną noc sza­lo­ną,
kie­dy śpie­wał nam ten
walc na­tchnio­ny,
kie­dy szu­miał walc,
walc zie­lo­ny,
mło­dy walc! Ach, mło­dy:

tak się bar­dzo śpie­szył,
tak upar­cie grze­szył,
taki był ma­gicz­ny,
taki był mu­zycz­ny
i li­rycz­ny
tak mu było żal,
że od­pły­nie
tam­ten walc.... Że mi­nie...Gdy­bym ci uwie­rzy­ła,
gdy­bym nie ma­rzy­ła,
gdy­bym nie go­ni­ła,
nocą nie błą­dzi­ła,
wody nie mą­ci­ła,
tu na zie­mi żyła,
to ty byś mnie ko­chał
jesz­cze dziś! - i - :

Chmu­ry za okna­mi,
gwiaz­dy za chmu­ra­mi,
góry z do­li­na­mi,
owce z ba­ran­ka­mi,
wszyst­ko by tań­czy­ło,
wszyst­ko by mó­wi­ło,
że to mi­łość, mi­łość
trwa.

Gdy­bym nie pła­ka­ła,
gdy­bym nie sza­la­ła,
w oczy się nie śmia­ła,
róż nie wy­rzu­ca­ła,
tyl­ko się sta­ra­ła,
pło­mień osła­nia­ła,
to ty byś mnie ko­chał
jesz­cze dziś...

Damy z wa­le­ta­mi,
Kró­le z kró­li­ka­mi,
noce z po­ran­ka­mi,
czy­ny ze sło­wa­mi,
wszyst­ko by tań­czy­ło,
wszyst­ko by mó­wi­ło,
że to mi­łość, mi­łość
trwa!

5 komentarzy:

BBM pisze...

Osiecka jako piewczyni miłości była jedyna w swoim rodzaju- słowa proste, kipiące uczucia...

jotka pisze...

Ciekawe, kiedy tak naprawdę była szczęśliwa?

donka pisze...

Jotka.

Chyba nigdy. Złudzenie szczęścia mijało po jakimś czasie i.... znów szukała.

donka pisze...

BBM.
Kipiące uczucia po jakimś czasie stygły , następna miłość je rozpalała.... ale nigdy na zawsze.

donka pisze...

Dużo się o niej można dowiedzieć z książki -" Osiecka. Tego o mnie nie wiecie" autorka - Beata Biały / rok wydania 2020./ są to po raz pierwszy publikowane rozmowy o Agnieszce najbliższych przyjaciół i znajomych. Bardzo ciekawa i prawdziwa.