niedziela, 30 grudnia 2018

Julia Hartwig * * * * *

Podobno kwiat drży,
kiedy zbliżamy się do niego z nożem.

Więc tak długo trzeba było czekać,
by nauka potwierdziła

jedność świata i ludzi,

drzew , kwiatów i minerałów,

głoszoną w ewangelii romantyków?

Brak komentarzy: