czwartek, 24 marca 2022

JÓZEF BARAN - Jak szybko jak łatwo


jak szyb­ko
tra­ci­my barw­ne
upie­rze­nie dusz

jak ła­two nad Wi­słą
ma­rze­nia kwa­śnie­ją gorzk­nie­ją
ki­sną

spi­ja­my po­tem
ten sfer­men­to­wa­ny
na­pój na­ro­do­wy
któ­ry idzie pro­sto do gło­wy

żeby
ska­kać so­bie do oczu
ob­sku­by­wać się z pa­wich piór

Jak szyb­ko jak ła­two

jed­na­ko wie­je­my w na­rze­ka­niach


1 komentarz:

BBM pisze...

Żywa prawda!