środa, 8 czerwca 2022

Juliusz Słowacki – "JEŻELI KIEDY W TEJ MOJEJ KRAINIE..".
"Jeżeli kiedy w tej mojej krainie "  to wiersz o Krzemieńcu -  (obecnie po stronie ukraińskiej ) miejscu urodzin poety. 
Choć mieszkał w nim krótko,  to uważał je za swoją małą ojczyznę i wracał do niej w swojej twórczości.

Jeżeli kiedy - w tej mojej krainie,
Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie,
Gdzie góry moje błękitnieją mrokiem,
A miasto dzwoni  - nad szmernym potokiem,


Gdzie konwaliją woniące lewady
Biegną na skały... pod chaty i sady...
 
Jeśli tam będziesz... duszo mego łona,
Choćby z promieni - do ciała wrócona: -

To nie zapomnisz tej mojej tęsknoty,
Która tam stoi jak archanioł złoty,
A czasem miasto jak orzeł obleci
I znów na skałach... spoczywa - i świeci.
 
Powietrze lżejsze... które cię uzdrowi,
Lałem z mej piersi mojemu krajowi...

Brak komentarzy: