środa, 25 sierpnia 2021

Kazimierz Wierzyński wiersze

Kazimierz Wierzyński, ur. 1899, zm. 1956,; współtwórca i wybitny przedstawiciel grupy poetyckiej Skamander w dwudziestoleciu międzywojennym.


LEKCJA  KONWERSACJI


Nie mów o Po­la­kach i Żydach,
To pole mi­no­we.
 
Nie mów o Po­la­kach i Ukra­iń­cach,
To pole mi­no­we.
 
Nie mów o Po­la­kach i Cze­chach,
To pole mi­no­we.
 
Nie mów o Po­la­kach i Li­twi­nach,
To pole mi­no­we.
 
Nie wstę­puj na pole mi­no­we,
Wy­le­cisz w po­wie­trze.
 

Są jesz­cze inne,
Na któ­re wstą­pi­li­śmy przed­tem
I tak­że nie ma o czym ga­dać.
 
Tak było daw­niej,
Tak jest te­raz,
I tak bę­dzie za­wsze
 
Póki bę­dzie­my paść się
Na łące za­cie­trze­wio­nych osłów.
Pablo Picasso

 
SŁYSZĘ CZAS
 
Tylko w nocy słyszę czas,
Pytam dokąd mnie goni
Przez tyle świata, tyle miast,
Ciągle zmieniam adresy,
Gubię zapiski i rękopisy,
 
Nie wiem gdzie mieszkam
I nie wiem jak długo,
Bo to wszystko tymczasem,
Wszystko w międzyczasie,
W tym bękarcim słowie,
Ale jakże mądrym
I jak okrutnym,
 
W międzyczasie od początku,
W międzyczasie do końca,
I tyle jest mego słowa
A poza nim
Już prawdziwy czas
 
Słyszę go w nocy,
Patrzę w ciemność i widzę
Jak mijam w nawiasie,
Od urodzenia do śmierci,
 Pod każdym adresem,
W każdym mieszkaniu,
W ogromnym świecie,
Śród pogubionych zapisków
I trwożnych słów
Mego międzyistnienia.
 
Na próżno go pytam,
On mnie nie goni,
Czeka spokojnie,
Nic mi nie powie
I jeśli co słyszę
To tylko szum w uszach
Pusty szum.
 
Jest to czas w który nie mogę wkroczyć,
Któremu nie mogę się sprzeciwić,
Do którego nie należę
A który jest wszystkim
 


                                                                        

4 komentarze:

BBM pisze...

Wiersze do przemyśleń. Szczególnie mocno przemówił do mnie pierwszy...

jotka pisze...

W bezsenne noce chyba naprawdę słychać czas...

donka pisze...

Zważ Matyldo, że ten pierwszy wiersz -"Lekcja konwersacji " Wierzyński napisał w latach trzydziestych i pola minowe są nadal te same.

donka pisze...

To prawda Jotko.... nocą nie tylko słychać czas.... ale często czuje się, że stoi w miejscu. Jedyna pora, gdy się zatrzymuje.